Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap Mới Bản Chính Thức

truyện tranh Shingeki no Kyojin - Attack on Titan
SƠ LƯỢC
Đón đọc những chap mới nhất ở Fanpage bọn mình, bọn mình sẽ luôn cập nhật trễ hơn 1 chap so với trên web nhé:

https://www.facebook.com/shingekinokyojinvnfc/@shingekinokyojinvnfc

Tên khác: Attack on Titan - Đại Chiến Người Khổng Lồ

Tác giả: ISAYAMA Hajime

Nguồn: KynamVan @SNKAOTVNFC

Nhóm dịch: manga24h.com Kynam Van

Thể loại: Action Historical Horror Mystery Shounen Tragedy Drama

Đăng bởi: Văn Kỳ Nam Trạng thái: Đang tiến hành

Tham gia update: Đoàn Hoàng Gia , ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ , Thanhlonglong

Số lượt xem: 4250108 Theo dõi: 4034

Update: 08/01/2021 10:00

TỔNG HỢP (136 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 136 Chính Thức 08/01/2021 09:06

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 135 Chính Thức 05/12/2020 11:37

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 134 Chính Thức 06/11/2020 10:23

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 133 Chính Thức 08/10/2020 10:19

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 132 Chính Thức 09/09/2020 22:32

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 131 Chính Thức 05/08/2020 12:28

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 130 Chính Thức 07/07/2020 16:52

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 129 Chính Thức 06/06/2020 16:05

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 128 Chính Thức 07/04/2020 14:05 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 127 Chính Thức 05/04/2020 12:00 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 126 Chính Thức 05/02/2020 14:04 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 125 Chính Thức 05/02/2020 13:59 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 124 Chính Thức 01/02/2020 11:37 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 123 Chính Thức 01/02/2020 11:32 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 122 Chính Thức 01/02/2020 11:20 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 121 Chính Thức 01/02/2020 10:55 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 120 Chính Thức 01/02/2020 10:49 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 119 Chính Thức 01/02/2020 10:25 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 118 Chính Thức 13/06/2019 14:30 Download

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 117 16/05/2019 18:39

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 116 16/05/2019 18:39

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 115 10/03/2019 20:22

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 114 10/02/2019 16:05

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 113 Chính Thức 10/01/2019 11:41

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 112 08/12/2018 14:04

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 111 11/11/2018 20:53

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 110 11/10/2018 11:34

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 109 12/09/2018 18:54

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 108 10/08/2018 18:04

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 107 10/07/2018 19:41

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 106 11/06/2018 23:35

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 105 UPDATE 10/05/2018 22:58

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 104 [UPDATED] 04/04/2018 10:54

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan Chap 103 [UPDATE] 09/03/2018 13:57

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 102 08/02/2018 18:34

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 101 07/01/2018 19:27

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 100 10/12/2017 00:01

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 99 21/11/2017 01:29

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 98 15/10/2017 20:58

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 97 09/09/2017 18:27

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 96 09/09/2017 18:26

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 95 08/07/2017 19:56

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 94 13/06/2017 19:09

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 93 07/05/2017 12:46

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 92 10/04/2017 18:03

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 91 03/04/2017 12:21

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 90 19/02/2017 17:23

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 89 17/01/2017 16:52

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 88 15/12/2016 14:36

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 87 12/11/2016 21:16

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 86 11/10/2016 19:51

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 85 09/09/2016 07:47

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 84 07/08/2016 19:40

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 83 27/07/2016 20:40

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 82 26/06/2016 23:05

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 81 09/06/2016 10:35

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 80 12/04/2016 22:44

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 79 19/03/2016 21:23

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 78 29/02/2016 21:53

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 77 20/01/2016 21:35

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 76 16/12/2015 19:46

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 75 22/11/2015 21:24

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 74 19/10/2015 03:27

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 73 19/10/2015 03:27

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 72 14/08/2015 08:25

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 71 13/07/2015 09:11

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 70 14/06/2015 15:35

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 69 19/05/2015 22:55

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 68 15/04/2015 14:55

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 67 19/03/2015 01:28

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 66 11/02/2015 11:49

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 65 11/01/2015 16:52

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 64 11/12/2014 21:00

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 63 10/11/2014 00:12

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 62 21/10/2014 15:26

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 61 20/10/2014 01:05

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 60 14/08/2014 21:17

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 59 14/08/2014 21:17

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 58 13/06/2014 15:50

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 57 12/06/2014 23:47

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 56 16/04/2014 20:52

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 55 12/03/2014 19:28

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 54 09/03/2014 02:19

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 53 23/01/2014 00:28

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 52 13/12/2013 22:46

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 51 10/11/2013 07:24

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 50 07/10/2013 04:16

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 49 09/09/2013 01:25

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 48 12/08/2013 14:36

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 47 15/07/2013 02:03

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 46 09/06/2013 16:33

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 45 12/05/2013 10:15

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 44 14/04/2013 23:31

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 43 16/03/2013 00:03

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 42 16/02/2013 12:40

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 41 27/01/2013 09:00

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 40 19/12/2012 02:02

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 39 17/11/2012 11:57

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 38 16/10/2012 20:37

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 37 22/09/2012 01:47

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 36 28/08/2012 14:54

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 35 19/07/2012 17:02

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 34 25/06/2012 19:50

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 33 19/05/2012 21:50

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 32 02/05/2012 22:58

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 31 16/04/2012 00:04

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 30 16/04/2012 00:03

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 29 16/04/2012 00:03

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 28 16/04/2012 00:03

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 27 16/04/2012 00:02

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 26 07/02/2012 20:21

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 25 05/02/2012 11:42

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 24 05/02/2012 11:42

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 23 05/02/2012 11:41

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 22 05/02/2012 11:41

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 21 05/02/2012 11:40

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 20 05/02/2012 11:39

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 19 05/02/2012 11:39

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 18 05/02/2012 11:39

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 17 05/02/2012 11:38

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 16 05/02/2012 11:37

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 15 05/02/2012 11:37

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 14 05/02/2012 11:36

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 13 05/02/2012 11:36

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 12 05/02/2012 11:35

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 11 05/02/2012 11:34

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 10 05/02/2012 11:33

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 9 05/02/2012 11:32

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 8 05/02/2012 11:32

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 7 05/02/2012 11:31

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 6 05/02/2012 11:31

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 5 05/02/2012 11:31

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 4 05/02/2012 11:29

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 3 05/02/2012 11:29

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 2 05/02/2012 11:29

Shingeki no Kyojin - Attack on Titan chap 1 05/02/2012 11:28

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Rakujitsu no Pathos Xin Drop Vì Không Muốn Để Lũ Nettruyen Ăn Cắp Nữa
  • truyện tranh God of War - Thần Chiến Tranh - Update Chương 2
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!