Tuyệt Thế Võ Thần [>Update 19/06<] chapter 411

truyện tranh  Tuyệt Thế Võ Thần
SƠ LƯỢC
Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!

Tên khác: 绝世武神, Peerless Martial God

Tác giả: Jing Wu Hen Yun Duan Manhua

Nguồn: hamtruyen.com

Thể loại: Action Adventure Harem Historical Manhua Fantasy Tu chân - tu tiên

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 5311399 Theo dõi: 2066

Update: 19/06/2021 10:40TỔNG HỢP (420 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 411 19/06/2021 10:40

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 410 10/06/2021 17:25

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 409 08/06/2021 16:58

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 408 02/06/2021 23:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 407 27/05/2021 23:20

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 406 22/05/2021 16:00

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 405 17/05/2021 10:29

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 404 10/05/2021 15:47

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 403 01/05/2021 17:10

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 402 27/04/2021 11:50

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 401 19/04/2021 20:00

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 400 14/04/2021 23:57

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 399 10/04/2021 15:28

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 398 09/04/2021 22:30

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 397 29/03/2021 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 396 23/03/2021 10:12

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 395 15/03/2021 19:45

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 394 12/03/2021 19:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 393 04/03/2021 18:51

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 392 27/02/2021 21:35

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 391 21/02/2021 17:28

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 390 07/02/2021 16:28

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 389 01/02/2021 00:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 388 23/01/2021 17:25

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 387 16/01/2021 21:06

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 386 09/01/2021 23:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 385 04/01/2021 18:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 384 31/12/2020 21:22

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 383 28/12/2020 05:40

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 382 21/12/2020 23:22

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 381 17/12/2020 20:44

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 380 12/12/2020 23:23

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 379 10/12/2020 07:51

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 378 03/12/2020 21:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 377 30/11/2020 20:33

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 376 27/11/2020 15:20

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 375 22/11/2020 00:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 374 18/11/2020 12:24

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 373 11/11/2020 14:23

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 372 04/11/2020 20:38

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 371 31/10/2020 22:07

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 370 25/10/2020 18:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 369 21/10/2020 07:57

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 368 15/10/2020 18:41

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 367 12/10/2020 11:57

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 366 12/10/2020 09:12

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 365 25/09/2020 01:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 364 19/09/2020 20:50

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 363 15/09/2020 01:15

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 362 11/09/2020 17:52

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 361 08/09/2020 13:21

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 360 08/09/2020 13:21

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 359 31/08/2020 09:33

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 358 27/08/2020 07:36

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 357 22/08/2020 15:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 356 16/08/2020 00:33

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 355 11/08/2020 18:36

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 354 10/08/2020 01:38

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 353 04/08/2020 03:28

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 352 30/07/2020 17:45

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 351 25/07/2020 17:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 350 18/07/2020 19:08

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 349 13/07/2020 21:23

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 348 09/07/2020 07:16

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 347 03/07/2020 01:13

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 346 01/07/2020 22:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 345 01/07/2020 22:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 344 01/07/2020 22:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 343 01/07/2020 22:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 342 01/07/2020 22:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 341 01/07/2020 22:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 340 01/07/2020 22:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 339 01/07/2020 22:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 338 01/07/2020 22:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 337 01/07/2020 22:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 336 01/07/2020 22:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 335 01/07/2020 22:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 334 01/07/2020 22:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 333 01/07/2020 22:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 332 01/07/2020 22:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 331 01/07/2020 22:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 330 01/07/2020 22:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 329 01/07/2020 22:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 328 01/07/2020 22:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 327 01/07/2020 22:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 326 01/07/2020 22:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 325 01/07/2020 22:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 324 01/07/2020 22:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 323 01/07/2020 22:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 322 01/07/2020 22:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 321 01/07/2020 22:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 320 01/07/2020 22:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 319 01/07/2020 22:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 318 01/07/2020 22:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 317 01/07/2020 22:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 316 01/07/2020 22:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 315 01/07/2020 22:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 314 01/07/2020 22:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 313 01/07/2020 22:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 312 01/07/2020 22:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 311 01/07/2020 22:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 310 01/07/2020 22:00

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 309 01/07/2020 22:00

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 308 01/07/2020 22:00

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 307 19/06/2020 12:17

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 306 17/06/2020 19:04

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 305 02/06/2020 21:36

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 304 23/05/2020 19:39

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 303 14/05/2020 19:28

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 302 14/05/2020 19:28

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 301 14/05/2020 19:27

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 300 23/02/2020 12:02

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 299 17/02/2020 21:06

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 298 12/02/2020 16:45

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 297 08/02/2020 22:09

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 296 26/01/2020 21:39

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 295 17/01/2020 19:18

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 294 15/01/2020 19:12

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 293 01/01/2020 20:16

Tuyệt Thế Võ Thần chapter 292 24/12/2019 23:06

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 291 16/12/2019 10:53

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 290 01/12/2019 11:37

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 289 29/11/2019 12:08

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 288 04/11/2019 16:12

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 287 31/10/2019 22:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 286 29/10/2019 17:10

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 285 22/10/2019 23:21

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 284 16/10/2019 21:18

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 283 14/10/2019 23:30

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 282 08/10/2019 06:29

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 281 03/10/2019 17:10

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 280 01/10/2019 11:30

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 279 01/10/2019 11:30

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 278 20/09/2019 12:58

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 277 18/09/2019 06:36

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 276 15/09/2019 21:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 275 13/09/2019 23:24

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 274 03/09/2019 21:44

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 273 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 272 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 271 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 270 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 269 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 268 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 267 01/09/2019 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 266 01/09/2019 21:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 265 01/09/2019 21:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 264 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 263 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 262 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 261 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 260 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 259 01/09/2019 21:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 258 24/08/2019 17:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 257 12/08/2019 07:08

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 256 09/08/2019 22:53

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 255 08/08/2019 00:10

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 254 28/07/2019 21:32

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 253 26/07/2019 23:31

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 252 24/07/2019 22:05

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 251 11/07/2019 21:09

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 250 09/07/2019 20:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 249 08/07/2019 07:11

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 248 04/07/2019 01:46

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 247 29/06/2019 20:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 246 27/06/2019 22:58

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 245 18/06/2019 17:39

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 244 16/06/2019 23:34

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 243 14/06/2019 13:29

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 242 05/06/2019 19:06

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 241 03/06/2019 21:45

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 240 01/06/2019 22:34

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 239 02/05/2019 15:16

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 238 30/04/2019 13:19

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 237 28/04/2019 12:48

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 236 24/04/2019 13:26

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 235 22/04/2019 18:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 234 20/04/2019 14:07

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 233 12/04/2019 14:22

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 232 10/04/2019 13:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 231 08/04/2019 20:09

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 230 30/03/2019 00:49

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 229 28/03/2019 00:28

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 228 26/03/2019 05:39

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 227 18/03/2019 14:26

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 226 16/03/2019 13:37

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 225 14/03/2019 22:25

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 224 08/03/2019 00:32

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 223 06/03/2019 07:28

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 222 04/03/2019 08:08

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 221 23/02/2019 12:16

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 220 21/02/2019 13:51

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 219 18/02/2019 22:38

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 218 03/02/2019 14:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 217 01/02/2019 12:21

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 216 30/01/2019 13:53

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 215 24/01/2019 16:32

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 214 22/01/2019 13:34

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 213 20/01/2019 16:11

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 212 13/01/2019 23:06

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 211 12/01/2019 02:35

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 210 12/01/2019 02:35

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 209 01/01/2019 22:39

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 208 31/12/2018 05:52

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 207 28/12/2018 21:08

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 206 20/12/2018 20:50

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 205 18/12/2018 20:11

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 204 16/12/2018 21:12

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 203 07/12/2018 22:00

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 202 06/12/2018 21:15

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 201 05/12/2018 20:23

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 200 28/11/2018 19:41

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 199 27/11/2018 20:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 198 24/11/2018 20:33

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 197 17/11/2018 13:18

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 196 12/11/2018 20:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 195 08/11/2018 19:36

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 194 06/11/2018 19:57

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 193 06/11/2018 19:57

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 192 06/11/2018 19:57

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 191 25/10/2018 13:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 190 25/10/2018 13:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 189 19/10/2018 19:10

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 188 16/10/2018 20:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 187 12/10/2018 12:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 186 12/10/2018 12:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 185 02/10/2018 21:36

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 184 28/09/2018 21:19

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 183 23/09/2018 20:38

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 182 20/09/2018 18:31

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 181 17/09/2018 19:39

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 180 14/09/2018 18:19

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 179 09/09/2018 21:05

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 178 06/09/2018 18:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 177 04/09/2018 18:24

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 176 30/08/2018 19:00

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 175 27/08/2018 18:21

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 174 22/08/2018 22:58

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 173 19/08/2018 21:39

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 172 14/08/2018 22:10

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 171 11/08/2018 20:07

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 170 07/08/2018 18:05

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 169 06/08/2018 20:50

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 168 02/08/2018 19:16

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 167 31/07/2018 18:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 166 28/07/2018 06:31

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 165 28/07/2018 06:31

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 164 21/07/2018 20:26

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 163 15/07/2018 20:09

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 162 13/07/2018 21:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 161 11/07/2018 18:52

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 160 07/07/2018 20:11

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 159 02/07/2018 21:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 158 02/07/2018 21:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 157 26/06/2018 20:23

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 156 24/06/2018 19:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 155 20/06/2018 21:22

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 154 18/06/2018 20:24

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 153 09/06/2018 20:15

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 152 07/06/2018 18:53

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 151 04/06/2018 18:59

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 150 31/05/2018 21:32

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 149 29/05/2018 18:24

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 148 27/05/2018 21:20

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 147 25/05/2018 21:41

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 146 22/05/2018 19:22

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 145 19/05/2018 19:28

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 144 15/05/2018 20:15

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 143 10/05/2018 19:33

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 142 08/05/2018 20:16

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 141 04/05/2018 20:11

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 140 28/04/2018 18:26

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 139 25/04/2018 19:42

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 138 23/04/2018 19:06

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 137 19/04/2018 20:20

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 136 19/04/2018 20:20

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 135 08/04/2018 20:18

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 134 05/04/2018 18:41

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 133 29/03/2018 21:34

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 132 26/03/2018 20:34

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 131 22/03/2018 22:07

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 130 20/03/2018 21:07

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 129 16/03/2018 18:11

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 128 13/03/2018 18:21

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 127 07/03/2018 19:21

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 126 03/03/2018 18:42

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 125 01/03/2018 21:24

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 124 24/02/2018 21:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 123 21/02/2018 21:22

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 122 17/02/2018 11:25

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 121 14/02/2018 18:07

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 120 08/02/2018 18:32

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 119 05/02/2018 20:48

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 118 03/02/2018 20:23

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 117 31/01/2018 20:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 116 26/01/2018 20:13

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 115 22/01/2018 22:31

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 114 20/01/2018 22:30

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 113 14/01/2018 21:33

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 112 12/01/2018 21:00

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 111 11/01/2018 18:53

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 110 07/01/2018 21:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 109 05/01/2018 19:02

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 108 31/12/2017 20:42

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 107 27/12/2017 18:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 106 23/12/2017 20:13

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 105 18/12/2017 21:11

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 104 15/12/2017 22:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 103 14/12/2017 18:59

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 102 12/12/2017 21:13

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 101 05/12/2017 21:25

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 100 02/12/2017 20:42

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 99 02/12/2017 20:42

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 98 27/11/2017 20:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 97 23/11/2017 21:34

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 96 20/11/2017 20:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 95 17/11/2017 19:20

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 94 14/11/2017 18:49

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 93 06/11/2017 18:32

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 92 01/11/2017 21:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 91 30/10/2017 18:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 90 27/10/2017 21:21

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 89 24/10/2017 18:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 88 20/10/2017 21:42

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 87 18/10/2017 20:21

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 86 11/10/2017 20:52

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 85 09/10/2017 18:34

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 84 07/10/2017 18:14

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 83 05/10/2017 18:34

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 82 30/09/2017 20:14

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 81 25/09/2017 20:32

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 80 18/09/2017 20:22

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 79 17/09/2017 19:51

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 78 12/09/2017 20:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 77 10/09/2017 18:57

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 76 07/09/2017 19:17

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 75 06/09/2017 21:35

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 74 05/09/2017 19:11

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 73 25/08/2017 21:00

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 72 21/08/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 71 17/08/2017 19:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 70 12/08/2017 20:23

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 69 10/08/2017 21:23

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 68 08/08/2017 20:13

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 67 01/08/2017 20:03

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 66 25/07/2017 20:11

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 65 22/07/2017 19:44

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 64 18/07/2017 21:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 63 16/07/2017 20:12

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 62 10/07/2017 20:10

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 61 08/07/2017 19:50

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 60 04/07/2017 20:47

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 59 30/06/2017 20:07

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 58 24/06/2017 19:59

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 57 21/06/2017 20:06

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 56 19/06/2017 18:49

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 55 16/06/2017 20:25

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 54 10/06/2017 21:58

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 53 08/06/2017 21:49

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 52 05/06/2017 19:58

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 51 03/06/2017 19:12

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 50 29/05/2017 21:40

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 49 26/05/2017 20:51

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 48 25/05/2017 18:34

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 47 20/05/2017 12:06

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 46 17/05/2017 21:29

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 45 13/05/2017 20:07

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 44 06/05/2017 20:41

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 43 02/05/2017 21:12

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 42 01/05/2017 21:06

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 41 25/04/2017 20:20

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 40 24/04/2017 18:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 39 23/04/2017 20:27

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 38 21/04/2017 18:42

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 37 15/04/2017 21:04

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 36 10/04/2017 20:09

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 35 08/04/2017 21:23

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 34 03/04/2017 20:41

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 33 29/03/2017 20:37

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 32 28/03/2017 23:14

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 31 22/03/2017 19:52

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 30 20/03/2017 19:20

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 29 18/03/2017 20:37

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 28 11/03/2017 21:39

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 27 07/03/2017 20:21

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 26 04/03/2017 21:44

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 25 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 24 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 23 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 22 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 21 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 20 02/03/2017 19:56

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 19 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 18 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 17 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 16 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 15 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 14 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 13 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 12 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 11 02/03/2017 19:55

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 10 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 9 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 8 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 7 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 6 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 5 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 4 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 3 02/03/2017 19:54

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 2 02/03/2017 19:53

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter 1 02/03/2017 19:53

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter i 20/11/2016 18:59

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter h 16/11/2016 23:07

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter g 15/11/2016 19:53

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter f 14/11/2016 21:01

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter e 13/11/2016 19:45

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter d 12/11/2016 19:59

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter c. 11/11/2016 19:50

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter b 10/11/2016 18:59

Tuyệt Thế Võ Thần Chapter a 09/11/2016 20:20

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!