Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình [>Update 18/06<] chương 90

truyện tranh Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình
SƠ LƯỢC

Tất cả có 120 triệu người biến mất khắp thế giới. [Bạn phải thực hiện nhiệm vụ cuối cùng thành công, và sẽ được nhận phần thưởng là: ‘Được trở về’.] Trong 22 năm, Yoon Sang Huyk, cuối cùng đã có thể đánh bại trò chơi sống còn tàn bạo nhất. Người đàn ông đã trở thành ‘một người đàn ông chiếu đấu đơn độc’, và là người mạnh nhất trong tất cả người chơi khác, anh ấy cuối cùng được trở lại thế giới thực. Và không chỉ thế anh còn được trở về với một phần thưởng mà chưa có ai nhận được. [Quốc vương đeo mặt nạ trở về] Đây là sự khởi đầu của bộ Trở về mà còn được thăng cấp cao nhất!

Tên khác: Max Level Returner, Highest Level Returnee, 나 혼자 만렙 귀환자

Tác giả: Honey (허니) Lee Ji-deuk Vertwo

Thể loại: Action Adventure Manhwa Martial Arts Seinen Supernatural Fantasy

Đăng bởi: ꧁ทαℳ℘ɦ¡꧂ Trạng thái: Đang tiến hành

Số lượt xem: 232736 Theo dõi: 419

Update: 18/06/2021 23:05TỔNG HỢP (89 CHƯƠNG)

Tên chương Ngày đăng

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 90 18/06/2021 23:05

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 89 18/06/2021 23:05

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 88 18/06/2021 23:04

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 87 18/06/2021 23:04

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 86 18/06/2021 23:04

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 85 18/06/2021 23:04

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 84 18/06/2021 23:04

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 83 18/06/2021 23:04

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 82 18/06/2021 23:04

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 81 11/06/2021 04:34

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 80 11/06/2021 04:33

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 79 11/06/2021 04:33

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 78 05/05/2021 11:06

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 77 04/05/2021 21:29

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 76 26/04/2021 18:55

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 75 22/04/2021 15:58

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 74 19/04/2021 19:37

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 73 16/04/2021 19:27

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 72 12/04/2021 11:59

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 71 12/04/2021 11:59

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 70 09/04/2021 08:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 69 09/04/2021 08:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 68 09/04/2021 08:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 67 09/04/2021 08:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 66 09/04/2021 08:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 65 24/03/2021 16:19

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 64 18/03/2021 22:24

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 63 16/03/2021 00:30

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 60 06/03/2021 22:17

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 59 25/02/2021 23:27

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 58 25/02/2021 23:27

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 57 22/02/2021 19:20

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 56 19/02/2021 07:09

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 55 18/02/2021 11:52

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 54 18/02/2021 11:52

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 53 09/02/2021 06:10

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 52 04/02/2021 23:57

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 51 02/02/2021 11:44

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 50 30/01/2021 18:46

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 49 30/01/2021 13:39

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 48 21/01/2021 23:09

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 47 18/01/2021 07:24

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 46 16/01/2021 10:25

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 45 12/01/2021 22:30

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 44 11/01/2021 12:18

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 43 06/01/2021 13:49

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 42 01/01/2021 14:11

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 41 30/12/2020 11:27

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 40 25/12/2020 13:21

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 39 21/12/2020 12:55

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 38 19/12/2020 12:16

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 37 13/12/2020 23:08

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 36 09/12/2020 13:58

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 35 09/12/2020 13:58

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 34 09/12/2020 13:58

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình chương 33 29/11/2020 18:27

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 32 25/11/2020 19:34

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 31 23/11/2020 08:34

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 30 19/11/2020 09:44

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 29 16/11/2020 08:19

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 28 12/11/2020 01:01

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 27 09/11/2020 16:19

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 26 06/11/2020 21:56

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 25 06/11/2020 21:56

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 24 02/11/2020 11:23

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 23 02/11/2020 11:23

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 22 02/11/2020 11:23

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 21 02/11/2020 11:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 20 02/11/2020 11:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 19 02/11/2020 11:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 18 02/11/2020 11:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 17 02/11/2020 11:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 16 02/11/2020 11:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 15 02/11/2020 11:22

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 14 02/11/2020 11:21

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 13 02/11/2020 11:21

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 12 02/11/2020 11:21

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 11 02/11/2020 11:21

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 10 31/10/2020 08:15

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 9 30/10/2020 03:11

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 8 30/10/2020 03:11

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 7 29/10/2020 00:10

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 6 27/10/2020 00:27

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 5 26/10/2020 00:57

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 4 26/10/2020 00:57

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 3 25/10/2020 17:09

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 2 24/10/2020 13:07

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 1 23/10/2020 13:45

Tôi Trở Lại Thăng Cấp Một Mình Chương 0 23/10/2020 13:45

Tiếc gì một like nào các bter!!! {{cTotalLikeOrDisLike}}
{{cTotalLike}} {{cTotalDisLike}}

Các truyện cùng người đăng

  • truyện tranh Toriko Update Chap 396 - END
  • truyện tranh Transfer Student Storm Bringer END chapter 91
  • truyện tranh To Love Ru Darkness update chap 77 end
  • truyện tranh Nise koi
  • truyện tranh Fairy Tail - Update chap 545 end
loading...

Đang tải...ĐĂNG LỜI BÌNH


Hãy đăng nhập để đăng lời bình!