Thể loại Bạo lực - Máu me

Truyện có những cảnh chém, chọt, đập, nhai, xé .... Và máu phọt tứ tung

Có 3 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Akai Kiri no Naka kara 6 13.120 25

2. Call of Duty: Mobile Storyline Comic 15 6.747 4

3. Tôi sẽ tàn sát toàn bộ lũ Chuyển sinh giả từ thế giới khác!! 3 54.987 58