Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 950 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 12.570 2

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 35 88.023 25

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 139.636 23

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 122.448 11

5. Anh chàng háo sắc 1 34.219 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 92.153 0

7. Dai 3 no Gideon 1 92.352 5

8. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 171.007 8

9. Goyoukin 7 96.882 0

10. Hangah, Lee 16 93.413 1

11. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 109.437 9

12. Jiken Kisha Totoko! 2 7.180 6

13. Kantai Collection - Gift and Promises 1 69.855 30

14. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 369 3.980.485 752

15. Kokyu Kohi Monogatari 1 4.356 1

16. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 593.233 267

17. Nhất Niệm Tung Hoành 4 23.840 13

18. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 177.683 8

19. Perfect Half 112 2.392.447 345

20. Sarai-ya Goyou 3 9.107 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]