Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 965 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 16.402 2

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 37 98.794 27

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 144.749 23

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 125.931 11

5. Anh chàng háo sắc 1 37.470 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 95.413 0

7. Dai 3 no Gideon 1 95.545 5

8. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 175.341 8

9. Ensa No Kusabi 4 14.938 18

10. Goyoukin 7 100.358 0

11. Hangah, Lee 16 96.675 1

12. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 112.836 9

13. Jiken Kisha Totoko! 5 10.214 7

14. Kantai Collection - Gift and Promises 1 71.123 30

15. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 670 4.219.788 769

16. Kokyu Kohi Monogatari 1 5.555 1

17. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 2 4.555 6

18. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 600.205 275

19. Nhất Niệm Tung Hoành 4 26.220 13

20. Nữ Đặc Công Thăng Chức Ký 59 179.447 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]