Thể loại Historical

Thể loại có liên quan đến thời xa xưa.

Có 993 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. 2 Nàng Công Chúa 6 20.926 3

2. ACCA - Cục Thanh Tra 13 Bang 37 107.933 28

3. Americano - Exodus (tt.tv) 30 152.606 24

4. Anh Bạn! Dì Cả Đến Rồi Sao?! 9 128.962 11

5. Anh chàng háo sắc 1 40.264 3

6. BATMAN: GATES OF GOTHAM 4 98.174 0

7. Chiến Tranh Không Có Một Khuôn Mặt Phụ Nữ 10 23.835 14

8. Dai 3 no Gideon 1 98.128 5

9. Đệ Lục Thiên Ma Vương 57 180.469 8

10. Ensa No Kusabi 8 36.689 25

11. Goyoukin 7 103.528 0

12. Hangah, Lee 16 99.243 1

13. Heian Koi Emaki - Ayanashi No Kimi 11 115.667 9

14. Jiken Kisha Totoko! 10 14.675 9

15. Kantai Collection - Gift and Promises 1 72.005 30

16. Kingdom - Vương Giả Thiên Hạ 687 4.819.833 794

17. Kokyu Kohi Monogatari 1 6.213 1

18. Majo Taisen - The War of Greedy Witches 4 11.373 8

19. MONONOTE: EDO SHINOBI KAGYOU 20 604.766 275

20. Nhất Niệm Tung Hoành 4 27.117 13

1 2 3 4 5 6 7 8 <