Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 95 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 98.206 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 265.025 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 90.236 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 125.898 24

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 88.731 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 8.231 5

7. alice......again? 15 118.492 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 98.822 13

9. ảnh chế conan 5 239.052 46

10. ANTIDOTE 19 226.920 159

11. Attack On Avengers 1 71.249 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 91 27.478 1

13. Báo ân cha mẹ 1 62.115 3

14. Boruto 2 113.561 19

15. Bựa Nương 40 224.561 17

16. CAB Magazine 2012 1 63.706 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 57.643 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 83.486 29

19. Chii's Sweet Home 122 342.115 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 14.115 1

1 2 3 4 5