Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 94 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 92.529 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 235.180 103

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 88.434 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 119.699 24

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 87.152 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 6.654 5

7. alice......again? 15 116.740 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 96.766 13

9. ảnh chế conan 5 236.679 46

10. ANTIDOTE 19 224.832 159

11. Attack On Avengers 1 68.781 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 1 13.216 1

13. Báo ân cha mẹ 1 60.695 3

14. Boruto 2 107.958 19

15. Bựa Nương 40 220.052 17

16. CAB Magazine 2012 1 62.163 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 55.865 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 80.314 29

19. Chii's Sweet Home 122 337.503 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 1 10.452 1

1 2 3 4 5