Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 94 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 95.722 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 251.248 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 89.498 9

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 124.561 24

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 88.207 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 7.740 5

7. alice......again? 15 117.833 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 98.092 13

9. ảnh chế conan 5 237.974 46

10. ANTIDOTE 19 226.057 159

11. Attack On Avengers 1 69.972 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 82 17.904 1

13. Báo ân cha mẹ 1 61.684 3

14. Boruto 2 110.901 19

15. Bựa Nương 40 222.193 17

16. CAB Magazine 2012 1 63.202 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 56.962 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 81.950 29

19. Chii's Sweet Home 122 339.895 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 11.976 1

1 2 3 4 5