Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 201 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.701.726 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 269 1.933.501 157

3. Ngự Linh Thế Giới 536 8.192.607 909

4. Nguyên Tôn 442 3.005.374 299

5. Thiên Châu Biến 130 153.648 15

6. Tuyệt Thế Võ Thần 420 5.309.924 379

7. Vạn Giới Tiên Tung 372 3.395.107 367

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 287 2.723.729 240

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 40.571 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 25.215 2

11. Bách Luyện Thành Thần 770 10.215.584 1.339

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 37.713 4

13. Bộ Thiên Ca 60 349.315 236

14. BỒNG LAI TIÊN THI 4 18.998 3

15. CAO ĐẲNG LINH HỒN 202 450.209 59

16. CHÍ TÔN THẦN MA 180 723.902 22

17. Chí Tôn Trọng Sinh 95 159.475 9

18. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 394 447.161 3

19. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 143 429.600 57

20. CHIẾN ĐỈNH 287 279.042 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]