Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 194 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.663.060 91

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 234 1.833.281 156

3. Ngự Linh Thế Giới 467 7.511.625 781

4. Thiên Châu Biến 65 92.928 12

5. Tuyệt Thế Võ Thần 377 4.798.404 369

6. Vạn Giới Tiên Tung 329 2.880.613 326

7. Vĩnh Hằng Chí Tôn 248 2.650.516 237

8. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 37.253 3

9. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 21.821 1

10. Bách Luyện Thành Thần 646 8.994.586 1.199

11. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 34.855 4

12. Bộ Thiên Ca 46 190.801 156

13. BỒNG LAI TIÊN THI 4 16.469 3

14. CAO ĐẲNG LINH HỒN 145 280.818 51

15. CHÍ TÔN THẦN MA 180 697.377 21

16. Chí Tôn Trọng Sinh 75 118.130 7

17. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 311 391.214 3

18. CHIẾM CÁI ĐỈNH NÚI LÀM ĐẠI VƯƠNG 94 259.180 48

19. CHIẾN ĐỈNH 175 163.745 4

20. CHÍN NĂM NGHĨA VỤ TU CHÂN 23 80.127 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10