Thể loại Video Clip

Có 10 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. bleach-phim 6 90.335 24

2. đáp án hoàn hảo 2 68.782 17

3. Densetsu no Yuusha no Densetsu 5 69.841 13

4. Hoa Phi Hoa Tiền Truyện 3 5.599 1

5. MỸ NHÂN TÂM ĐỘNG 45 11.693 1

6. Nhạc Japan hay cho Người muốn nghe 1 32.044 26

7. Steven Universe comics đã ra chap 2 2 24.842 2

8. Thuần Phong Mỹ Tục ( nhưng là phiên bản "Bà hỏi" ) 1 21.900 8

9. VoCaLoiD VIP 689 1.201.266 25.800

10. Waifu của Quái chúa lolicon 5 25.399 81